שאלות ותשובות


צילי יחיאלי גוטר - אדריכלות אקולוגית ועיצוב חיים

10 השלבים בתכנון עד לקבלת היתר בניה:
1. בחירת האדריכל\הנדסאי אדריכלות.
2. בניית פרוגרמה אישית=רשימת חלומות המורכבת מסגנון, צורך וחלום עבור המבנה והתאמת ציפיות.
2. מדידות שטח - הזמנת מודד למיפוי המגרש - מפת המדידה בקנה מידה 1:250 מתארת את גבולות החלקה, את הטופוגרפיה של השטח, מיקום עצים, עמודים, מבנים קיימים, גדרות וכדומה. על גבי המפה מסמן המתכנן את קווי הבניין שיגדירו לו את גבולות המבנה.
3. איסוף מסמכי הוכחת בעלות, צילומי מגרש, מספר תיק ברשות מקרקעי ישראל (במידה והמגרש הינו בבעלות הרשות) וטפסים ואישורים נוספים.
4. בחירת מהנדס בניין = קונסטרוקטור.
5. פתיחת תיק מידע בוועדה לתכנון: רשות המקומית/עירייה. פתיחת תיק מתבצעת בצורה ממוחשבת ע"י עורך הבקשה בלבד שהינו אדריכל, הנדסאי אדריכלות, או מהנדס בניין.
6. תכנון - עם קבלת מידע תכנוני (מידע הקובע את גבולות המבנה ותנאים לתכנון) ניתן להתחיל בתכנון המבנה בהתאם לתוואי השטח, הפרוגרמה והמידע התכנוני.
7.  הכנת תכניות לוועדת תכנון ולרשות מקרקעי ישראל לצורך קבלת התר, הגרמושקה כוללת: חישובי שטחים של המבנה, חתימות של עורך הבקשה, קונסטרוקטור, ועד מקומי ושכנים במקרה הצורך. תכנית פיתוח- מיקום המבנה על גבי מפת מדידה, תכניות לממ"ד/פטור מממ"ד, נספח סניטרי, תכניות המבנה בקנה מידה 1:100 פרטי בניין ותכנית ארגון אתר.
8. תשלום 20% אגרת בניה והשלמת טפסים נלווים, להל"ן: הסכם התקשרות עם קבלן רשום, הסכם פינוי פסולת לאתר מוסדר, אישור חברת חשמל/תקשורת, טופס לבדיקת בטונים, אישור פיקוד העורף לתקינות ממ"ד, בדיקות קרקע, חישובים סטטים, פירסום הקלות - במקרה של חריגות בנייה מותרות.
9. העברת תכנית לאישור רשות מקרקעי ישראל.
9. תשלום 80% אגרת בניה, הטל ביוב והטל השבחה במקרה של השבחת הנכס - (בריכות שחיה, חריגה מקו בניין מקורי, הגבהת המבנה וכדומה).
10. מחכים..... מחכים...... מחכים................................
 קבלת היתר בניה!!!!

עם קבלת ההיתר: 
1. תכניות לביצוע: תכנית בניה, חשמל, אינסטלציה, ריצוף, מפרטים וכדומה
2. כתב כמויות והצעות מחיר
3. אומדן תקציב
4. בניה ופיתוח עד לקבלת טופס 4=טופס אכלוס
5. עיצוב פנים ו'הלבשת הבית'

1. תכניות בניה/עבודה/לביצוע הנן תכניות מפורטות המכילות מידע מפורט על אופן ביצוע העבודה בשטח. התכניות מציגות פרטי בניה בקנה מידה גדול (1:50 1:25 1:10 1:5 1:2 1:1) מגדירות את חומרי הבניה, פתרונות ניקוז, איטום, וחיפוי.
תכנית אינסטלציה – תכנית עבור נקודות מים, ברזים אינטרפוצים=מזלפים ונקזים
תכנית חשמל/ תאורה/ תקשורת – תכנית עבור נקודות חשמל, מפסקים, שקעים, נקודות מאור, תקשורת, מיזוג אויר, אזעקה, אודיו.
רשימת אלומיניום – מפרט המתאר את גודל המפתח עבור החלון, סוג החלון, התריס, כיוון הפתיחה והזיגוג.
רשימת מסגרות/ זכוכית/ מעקות ופרטי נגרות.
פריסת ריצוף – תכנית המתארת את אופן הנחת החיפוי/ האריחים/ האבן או אחר על הרצפה/קיר.

2. כתב כמויות – חוברת המתארת במלל את פרטי התכנית ואת כמויות החומרים. כתב כמויות מפורט מאפשר לבעלי המלאכה לתמחר את עלות העבודה ואת החומרים באופן מדויק.
3. אומדן תקציב - 
4. שלבים בבניה:
- גידור, שילוט וניקוי השטח
- הקמת מבנים זמניים וחיבור חשמל זמני
- קידוחים ויציקת כלונסאות
- יישום מרתף, קורות קשר, פילוס והנחת משטחי קלקר
- הזנה לתשתיות- חשמל/תקשורת/ מים
- יציקת רצפת בטון ועמודים
- קירות מעטפת וקירות פנים
- העברת צנרת חשמל/ תקשורת/ מים
- טיח, חיפוי, ריצוף, חלונות, דלתות, גמרים
-  מפלסי קרקע, פיתוח שטח, גינון.

 1. ארכיטקט=אדריכל
 2. קונסטרוקטור=מהנדס בניין
 3.  מונחים תכנוניים: 
 4. נסח טאבו -
  הטאבו - לשכת רישום ממשלתית של כל נכסי המקרקעין במדינת ישראל.
  נסח הרישום הוא מסמך רשמי, של מדינת ישראל ובו מפורטים כל הזכויות והחובות לגבי נדל"ן מסוים ומפורטים בו שמות בעלי הקרקע החוקיים. תוקף המסמך, חצי שנה.
 5. תב''ע -
  תכנית בניין עיר. תכנית זו היא הבסיס לכל תכנון בתחומי הרשות. התב"ע כוללת את הוראות התכנית ובה פרוט זכויות הבניה הקיימות באזור, מס' יחידות הדיור ליחידת שטח, קווי הבניין, אחוזי הבנייה, שטחים עיקריים ושטחי שירות, תכסית הקרקע, גובה הבניין ושטחי בנייה למרתפים, מקומות לחניה, הנחיות בנייה באבן או בנייה בציפוי טיח וכו'. בנוסף להוראות התכנית, מצורף תשריט של האזור, הכולל תוואי כבישים ותשתיות קיימות ומתוכננות, הפקעות לצורכי ציבור, שטחים ירוקים ועוד. על פי הצורך מצרפים נספחי בינוי, נספחי נוף, כבישים...

 6. פרוגרמה או wish list - הינה רשימת החלומות, הצרכים והרצונות של הלקוח המהווה את הבסיס לרעיון הראשוני לתכנון.

  מפת מדידה 1:250– הינה מפה המבוצעת על ידי מודד בקנה מידה 1:250 בהתאם לתכנית הבינוי. במפת המדידה מסומנים קווי גבול המגרש, תוואי השטח, גובה הקרקע, מבנים קיימים או עצים המצויים על המגרש. תוואי השטח הסמוך למגרש כגון כביש, מדרכה, עמודי תאורה, קווי חשמל, שוחות ביוב וגבולות המגרש עם השכנים. כמו כן מצורף למפה זו תרשים הסביבה. תוקף המפה - שנה אחת

  תכנון רעיוני - מהווה את הבסיס לתכנון המבנה ומתגבש לרוב, בשיתוף פעולה בין המתכנן ללקוח.
  כיצד מתגבש הרעיון והופך לקווים ולצורות?
  הרעיון נולד מתוך שילוב הפרוגרמה, מאפיינים טופוגרפיים כגון תוואי השטח, כיווני אוויר ואור, אקלים, סגנון עיצובי, אישיותם של הדיירים והרגלי חייהם ותקציב ויכולתו של המתכנן לרקום אותם יחד למארג אחיד.
  התכנון הרעיוני מובע באמצעות סקיצות, הדמיות ושרטוטים להמחשת הרעיון.
  מהם הדגשים התכנוניים בתהליך זה?
  מבנה העומד איתן מתבסס על יסודות מוצקים, אך הצלחתו נמדדת כאשר תכנונו מושרש על יסודות של איזון והרמוניה והוא מתמזג בצורה טבעית עם הסביבה בה הוא ממוקם.
  מבנה מאוזן יישקף בחזותו אסתטיקה צורנית ויחד עם זאת, יהיה נוח ופונקציונאלי לדייריו. התייחסות לסביבת המגורים, מיקומו והתחשבות בכיווני האוויר והאור יהפכו כל מבנה למקום שנעים לשהות בו.

 7. מונחים בבניה: 
 8. כולנסאות - כְּלוֹנָס הוא סוג של יסוד בניין, שתפקידו לקבע את המבנה לקרקע או לתמוך בעומסים שונים הקשורים בקרקע. הכלונס הוא למעשה עמוד המוחדר בחלקו לקרקע, כאשר חלקו העליון מחובר ליתר יסודות המבנה. השימוש בכלונסאות מונע מהבניין לשקוע באדמה חולית או בוצית, ומקירות תמך לקרוס תוך כדי תהליך הבנייה.
 9. שטרבה - יציקה בטון  אנכית המחברת בין הקיר לקונסטרוקצית העמודים באמצעות 'קוצים' = עיגון קונסטרוקצית הפלדה לבטון. יציקה זו מבטיחה יציבות ומניעת סדקים.
 10. שטיכמוס – נקודת ייחוס הגובה בבניין, להשוואת מפלס הרצפה לגובה שצוין במפת המדידה.
 11. גליף (בבניה) -  מסגרת מובלטת סביב מפתח החלון או הדלת לעיטור. 
 12. גרונג - חיתוך חומר בזווית של 45 מעלות. הגרונג יוצר מראה אחיד ללא חיבורים.
 13. קורות קשר - קורות אופקיות המחברות בין הכלונסאות והעמודים. 
 14. גמלון /גיבל - גַּמְלוֹן הוא אלמנט אדריכלי בצורת משולש שווה שוקיים בחזית של מבנה. 
 15. משְרַביה (בערבית: مشربية) היא אלמנט סבכה לבניין. המשרביה היא אלמנט אדריכלי אופייני לאדריכלות אסלאמית המצויה ברוב ארצות ערב, ובבתיה המסורתיים של קהיר בפרט. המשרביה התפתחה במטרה ליצור הבדלה בין פנים הבית לחוץ, שתאפשר כניסת אוויר ואור אל הבית, אך לא תפגע בפרטיות. כיום ניתן למצוא משרביות מחומרים שונים בעלות טקסטורות רבות ומגוונות  ונעשה בהן שימוש רב גם בתכנון פנים המבנה ליצירת מחיצות אוריריות וגם בתכנון החוץ ליצירת גדרות, מסתורי כביסה ומיזוג ועוד. 
 16. קופינג - coping נדבך ראש או עליון /אבן סוגר לקיר/סף חלון. הקופינג מפחית את ההסתברות לחדירת מים. בקצהו של הקופינג חורצים 'אף מים' המאפשר ניקוז מחוץ לקיר\מעקה המונע טפטוף ישיר של המים על הקיר.
 17. רום ושלח - מונחים הקשורים בתכנון המדרגות. שלח - המדרך עליו אנו פוסעים. הרום - הגובה בין שלח לשלח. 

מהי בעצם אדריכלות אקולוגית, ואיך היא מתבטאת בתכנון?
אדריכלות אקולוגית - ברת קיימא מטרתה להטיב עם המשתמש, לתעל את אנרגיית הטבע לטובת איכות החיים בתוך הבית. השימוש בחומרי בניה המוגדרים כ'ירוקים' מהווה מדרגה נוספת בבניה אקולוגית, אך מהות התכנון האקולוגי מתבטא במיקום המבנה על פני השטח בהתאם לכיווני האוויר והאור ובהתאם לזווית השמש המשתנה בין העונות. התייחסות כנה לסביבה הקיימת, לעצים, למבנים ולנוף הנשקף מבעד לפתחים יאפשרו לרוח לאוורר את הבית בקיץ, ולאור לחדור אל הבית בחורף ולחממו. שימוש במתקנים סולריים, יישום קירות וחלונות מבודדים, שימוש בחומרי גמר כגון טייחים 'נושמים' וחיפויים טבעיים, שימוש בהצללות במקומות הנכונים, בחירת צמחיה מותאמת לסביבה ולאקלים המקומי - יהוו תכנון אקולוגי מושלם ומעבר לכך, יצרו אווירה נינוחה בתוך בית המייצר וחוסך אנרגיה עבור דייריו.

לסיכום - בנייה ירוקה (בנייה בת קיימא) היא בנייה ידידותית לסביבה ובריאה לדייר ולמשתמש. היא מעודדת חסכון בחשמל, במים, ושימוש בחומרים ממוחזרים ומתמחזרים. מבנה 'ירוק' יותאם למיקומו הטופוגרפי ולאקלים הסובב אותו. כיווני האויר והאור ישפיעו על תכנונו והוא מתאפיין בחומרי גלם ידידותיים לסביבה.

פיתוח בר קיימא הוגדר בדוח ברוטלנד (דוח הוועידה העולמית לסביבה ופיתוח, 1987) כ"הבטחת מילוי צרכי ההווה ללא סיכון יכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם הם". נדבך משמעותי בהגדרת הבנייה הירוקה בישראל מהווה התקן הישראלי לבנייה ירוקה, ת"י 5281 – בנייה בת קיימא.


 
 1. בניה קונבנציונלית -  בישראל,  בניה קונבנציונלית מתייחסת לבניית שלד בניין מבטון כשבין העמודים והקורות מניחים בלוקים.
 2. בניה קלה - בניה מחומרים קלים, כגון:  בניה בעץ, בנית שלד פלדה וחיפוי גבס/ עץ/ צמנט בורד /חיפוי אבן /לוגים /לוחות גלריה /פלנקים דמוי עץ /בריקים ומתכות שונות.
 3. בניה מתקדמת - טכנולוגיות בניה עדכניות המשלבות שימוש בחומרים ושיטות בניה חדשות. למשל - בניית שלד המבנה מבטון וברזל מזוין או בניית שלד ברזל ויצירת הקירות מחומרים קלים כגון - גבס/עץ/ חיפוי אבן או '*פלנקים'= לוחות דמוי עץ לחיפוי. שימוש בבידוד אקוסטי וטרמי מתקדם, ניצול משאבי הטבע לתיעול המבנה, הקמת מערכת חשמל חכם במבנה וכדומה.  
 4. מהו המפקריט ? המפקריט (באנגלית: Hempcrete) - הינו צמח ממשפחת קנאביס סאטיבה.  בלוק המפקריט מורכב מתערובת של מים, סיד אווירי ושבבים מיובשים מצמח ההמפ ומשמש לבניית קירות, מחיצות וגגות.  בלוקי המפ הינם בעלי תכונות עילאיות ליצירת נוחות אקלימית אופטימלית, בין היתר הם מהוויים בידוד תרמי ואקוסטי מעולים, יכולת הולכה של אדי מים (מונע הצטברות של רטיבות ועובש בקירות), הבלוק עמיד בפני אש, קור, חרקים ומכרסמים, ואינו פולט רעלים.   יישום בלוקי ההמפ בבניה יהיה כמילואה במערכת שלד מוכנה, לרוב שלד עץ, פלדה או פלדה דקת דופן וגם כבלוקים  בקונסטרוציית בטון. על הבלוק ניתן ורצוי ליישם טייחי אדמה וטייחים על בסיס סיד הקיימים בשוק במרקמים מגוונים עד מאוד - טיח נושם שיודע לספוח את הלחות מן האוויר ולנקז אותה ממנו החוצה. טיחים אלו ניתן ליישם במספר כמעט אינסופי של גוונים וטקסטורות. שימוש בחומרים אקולוגים טבעיים יוצרים סביבת חיים נעימה ונקייה ואווירה טבעית ונינוחה, שגורמת לך לרצות להישאר.