מהם השלבים בתהליך התכנון והבניה?

 1. מדידת שטח  - הזמנת מודד למיפוי המגרש - מפת המדידה בקנה מידה 1:250 מתארת את גבולות החלקה, את הטופוגרפיה של השטח, מיקום עצים, עמודים, מבנים קיימים, גדרות וכדומה.  תפקיד המודד, בשלב הראשוני הוא לבצע מדידה אותה הוא מעביר למתכנן לצורך תכנון המבנה, על גבי המפה מסמן המתכנן את קווי הבניין שיגדירו לו את גבולות המבנה. בשלב הבא, לקראת הבניה, על המודד לסמן את הקרקע עליה יוקם המבנה. ובתום הבניה, הוא ימדוד את המבנה ויוודא שנבנה בהתאם לתכניות לצורך קבלת טופס איכלוס.
 2. בחירת המתכנן = אדריכל\הנדסאי אדריכלות.   מעצב פנים במקרה של שינויים פנימיים כאשר אין שינוי חזיתות או צורך בהגשת תכניות להיתר.
 3.  בניית פרוגרמה אישית = רשימת חלומות המורכבת מסגנון אישי, רצונות, צרכים וחלומות עבור החיים בבית והתאמת ציפיות לקראת התכנון. 
 4.  תיק מידע ואיסוף מסמכים - תיק המידע נמסר ע"י הרשות המקומית - מועצה\עירייה. בתיק המידע יהיו כל הנתונים וההגבלות הרלוונטים לקראת התכנון כגון: גובה מקסימלי של המבנה, השטח המותר לבניה, אפיון החזיתות וכיוצא בזה. פתיחת תיק מידע מתבצעת בצורה ממוחשבת ע"י עורך הבקשה בלבד שהינו אדריכל, הנדסאי אדריכלות, או מהנדס בניין. לצורך פתיחת תיק המידע יש להצטייד במסמכי הוכחת בעלות, צילומי מגרש, מפת מדידה, מספר תיק ברשות מקרקעי ישראל (במידה והמגרש הינו בבעלות הרשות) ותשלום לרשות המקומית.  עשויים להתלוות מסמכים נוספים לבקשת הוועדות השונות. 
 5.  בחירת מהנדס בניין = קונסטרוקטור.
 6. תכנון - עם קבלת המידע תכנוני ניתן להתחיל בתכנון המבנה בהתאם לתוואי השטח ולרשימת החלומות. 
 7. תשלומים וטפסים -בשלב הראשוני: תשלום 20% אגרת בניה והשלמת מסמכים, להלן - הסכם פינוי פסולת לאתר מוסדר, אישור חברת חשמל/תקשורת, טופס לבדיקת בטונים,  אישור פיקוד העורף לתקינות ממ"ד, בדיקות קרקע, חישובים סטטים, פירסום הקלות - במקרה של חריגות מאושרות עפ"י חוק.
 8. הכנת גרמושקה - סט תכניות הכוללות תכנון המבנה, חזיתות וחתכים, פיתוח המגרש, מפת מדידה מצבית ומוצעת, אישור לבניית ממ"ד או פטור לחילופין, נספח סניטרי וניקוז (נספח המבוצע ע"י יועץ אינסטלציה עבור שוחות ביוב וחיבור לתשתיות וניקוז השטח), פרטי בניין, תכנון גדרות הקפיות, חישוב שטחי המבנה, חתימות של בעלי הנכס, עורך הבקשה, קונסטרוקטור, ועד מקומי, עירייה, חתימות שכנים במקרה הצורך ונוספות. 
 9. תהליך בקרת תכן - בשלב זה המתכנן מגיש את התכניות לוועדת התכנון לצורך בדיקת התכניות, ומחכה, ומחכה...... לאישורן. עם אישור התכניות (תהליך זה לוקח מספר חודשים)  ימסרו התכניות לבדיקה נוספת לרשות מקרקעי ישראל. (במידה והקרקע פרטית, אין צורך ברמ"י). 
 10. העברת תכנית לאישור רשות מקרקעי ישראל - מחכים... מתקשרים... כותבים. משלמים במקרה הצורך עבור שטחים נוספים\ זכויות בניה\פירצול או אחר בהתאם לדרישת הרשות, לאחר בדיקת התכניות, מאשרים (:
 11. תשלומים נוספים והשלמת טפסים נלווים - 
 12. תשלום 80% אגרת בניה, הטל ביוב והטל השבחה במקרה של השבחת הנכס - (בריכות שחיה, חריגה מקו בניין מקורי, הגבהת המבנה וכדומה). והשלמת טפסים נלווים, להל"ן: טפסים לתחילת עבודה חתומים ע"י בעלי הנכס  הקבלן המבצע, הקונסטרוקטור והמתכנן.
 13. מחכים..... מחכים...... מחכים........................
 14. קבלת היתר בניה!!!! 
 15. בחירת מפקח והכנת תכניות לביצוע: 
 16. תכניות לביצוע - תכניות בניה/עבודה/לביצוע הנן תכניות מפורטות המכילות מידע מפורט על אופן ביצוע העבודה בשטח. התכניות מציגות פרטי בניה  ומגדירות את חומרי הבניה, פתרונות ניקוז, איטום, וחיפוי.
 17. תכנית אינסטלציה אדריכלית – תכנית עבור נקודות מים, ברזים אינטרפוצים=מזלפים ונקזים
 18. תכנית חשמל/ תאורה/ תקשורת – תכנית עבור נקודות חשמל, מפסקים, שקעים, נקודות מאור, תקשורת, מיזוג אויר, אזעקה, אודיו וכיוצא בזה.
 19. רשימת חלונות – מפרט המתאר את גודל המפתח עבור החלון, סוג החלון, התריס, כיוון הפתיחה והזיגוג.
 20. רשימת מסגרות/ זכוכית/ מעקות ופרטי נגרות.
 21. פריסת ריצוף – תכנית המתארת את אופן הנחת החיפוי/ האריחים/ האבן או אחר על הרצפה/קיר.
 22. כתב כמויות – חוברת המתארת במלל את פרטי התכנית ואת כמויות החומרים. כתב כמויות מפורט מאפשר לבעלי המלאכה לתמחר את עלות העבודה ואת החומרים באופן מדויק.
 23.  שלבים בבניה: 
 24. גידור, שילוט וניקוי השטח
 25. הקמת מבנים זמניים וחיבור חשמל זמני
 26. סימון מיקום הבניה והיציקות
 27. קידוחים ויציקת כלונסאות
 28. יישום מרתף, קורות קשר, פילוס והנחת משטחי קלקר
 29. איטום קורות קשר, קירות מרתף וחדרים רטובים
 30. הזנה לתשתיות- חשמל/תקשורת/ מים
 31. יציקת רצפת בטון ועמודים
 32. קירות מעטפת וקירות פנים
 33. העברת צנרת חשמל/ תקשורת/ מים
 34. איטום, טיח, חיפוי, ריצוף, חלונות, דלתות, גמרים
 35. מפלסי קרקע, פיתוח שטח, גינון.
 36. איסוף מסמכים שנתקבלו במהלך הבניה לטופס איכלוס
 37. הזמנת משאית ומצב מרומם לקראת הכניסה לבית החדש (: